WhatsApp Image 2022-07-05 at 13.31.13 (2)

Podsumowanie wyników pierwszej ankiety

W maju rozpoczęliśmy akcję „Kraków Przyszłości”. 5 lipca podsumowaliśmy jej pierwszy etap i przedstawiliśmy wyniki ankiety konsultacyjnej dotyczącej szans i wyzwań Krakowa Przyszłości. W konferencji prasowej wzięli udział Poseł Aleksander Miszalski, Senatorowie Bogdan Klich i Jerzy Fedorowicz, Radni Miasta Krakowa Iwona Chamielec Łukasz Sęk, Przewodniczący PO w Krakowie Szczęsny Filipiak, członkowie Rad Dzielnic i przedstawiciele Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”.

W ostatnich dniach uwaga mediów i wielu mieszkańców skupiała się na głosowaniach Rady Miasta m.in. w sprawie wotum zaufania. To ważne kwestie i decyzje podejmowane na sali obraz wynikały w jakimś stopniu także z rozpoczętej przez nas w maju akcji. Za nami wiele spotkań z mieszkańcami, wyszliśmy tam gdzie spędzają czas, byliśmy w parkach, na piknikach. Zebraliśmy ponad 1000 ankiet zarówno w formie papierowej jak i online. To ogromna praca wykonana przez członków Platformy Obywatelskiej w Krakowie, za co im serdecznie dziękujemy. Odbyliśmy wiele rozmów z mieszkańcami, którzy opowiadali nam o tym co uważają za dobre w Krakowie, ale też gdzie widzą największe problemy. To niezwykle cenne spotkania i rozmowy. Mieszkańcy poza ankietami mieli także okazję do spotkania z parlamentarzystami czy radnymi miasta i dzielnic, którym zgłaszali czasami bieżące sprawy dotyczące np. naprawy chodnika czy nasadzenia drzew. To pierwsza ankieta i początek, ale tak jak zapowiadaliśmy w maju będzie ich więcej. Radni Miasta na podstawie tych wyników przedstawią w najbliższych tygodniach projekty uchwał, jednak do rozwiązania wielu zgłoszonych kwestii potrzeba czasu i większego wpływu na zarządzanie miastem. Dlatego zapisujemy je na przyszłość i będą stanowić podstawy programu wyborczego.

Zapis konferencji prasowej:

Część 1

Część 2

Poniżej wyniki pierwszej ankiety:

Pytanie 1

Ponad 70% mieszkańców zgadza się ze stwierdzeniem, że zmiany klimatyczne będą największym wyzwaniem dla miasta. To odpowiedź bardzo ważna, szczególnie w kontekście planowania nowych inwestycji, rozwiązań komunikacyjnych czy budowania odporności miasta na te zmiany klimatu. Widzimy, że ta świadomość wśród mieszkańców jest bardzo duża.

Pytanie 2

W drugim pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć co mieszkańcy sądzą o takim rozwoju miasta, o napływie nowych mieszkańców. I tutaj co ciekawe, aż  48% pytanych stwierdziło, że nie należy zachęcać jak jak najwięcej osób do zamieszkania w Krakowie, tylko 30% było zdania odwrotnego. To powoduje, że zwiększanie liczby mieszkańców nie może być jedynym i podstawowym czynnikiem mówiącym o tym, że miasto się rozwija.

Pytanie 3

Pytanie trzecie dotyczyło kwestii, która była poruszona w referendum w 2014 roku czyli budowy metra. Ponad 46% pytanych uważa, że Kraków bez metra nie będzie mógł się w pełni rozwijać. 37% jest odmiennego zdania. Czyli widzimy, że dalej jest więcej zwolenników budowy metra, ale ta różnica nie jest tak duża jak w roku 2014.

Pytanie 4

Pytanie czwarte dotyczyło oceny obecnej polityki władz miasta, w kontekście tych wyzwań przyszłości. To pytanie bardzo ważne dla wszystkich samorządowców. 42% ankietowanych uznało, że obecna polityka nie odpowiada dobrze na te wyzwania. Tylko 27% stwierdziło odwrotnie. To ważna wskazówka i sygnał, że polityka „tu i teraz” jest niewystarczająca jeżeli mówimy o tych wyzwaniach przyszłości, szczególnie w kontekście tych zmian klimatycznych wspomnianych w pytaniu pierwszym.

Pytanie 5

Ponad 64% zapytanych mieszkańców jest zdania, że Kraków może się rozwijać tylko jako metropolia, we współpracy z ościennymi gminami. To potwierdza, że projekt ustawy metropolitalnej dla Krakowa, który przygotowaliśmy jest bardzo ważny. Ten temat na pewno będziemy kontynuować, projekt jest w trakcie konsultacji z kolejnymi gminami oraz stowarzyszeniem Metropolia Krakowska.

Pytanie 6

Szóste pytanie dotyczyło oceny tego czy Kraków jest miastem przyjaznym do życia. Otrzymaliśmy wynik, z którego należy się cieszyć i oby było tak dalej bo 73% zapytanych odpowiedziało, że całkowicie lub raczej zgadzam się z tym, że jest to miasto przyjazne.

Pytanie 7

Siódma kwestia dotyczyła gospodarki, a dokładnie wykorzystania potencjały gospodarczego Krakowa. Niestety 40% ankietowanych uważa, że ten potencjał nie jest wykorzystywany, tylko 31% uważa, że jest inaczej. Widzimy więc, że jest wiele do zrobienia na tym polu. Na pewno jedną z ankiet poświęcimy szczegółowo gospodarce.

Pytanie 8

W odpowiedziach na ósme pytanie mieszkańcy bardzo kategorycznie stwierdzili, że zachowanie terenów zielonych jest ważniejsze od budowy nowych mieszkań. Uważa tak ponad 83% zapytanych. Jeżeli połączymy te odpowiedzi z pytaniem drugim to widzimy, że rozwój miasta powinien być dużo bardziej zrównoważony niż obecnie.

Pytanie 9

Co cieszy to, że mieszkańcy mimo pandemii i trwającej w Ukrainie wojny są optymistami, jeżeli chodzi o przyszłość Krakowa. Ponad 68% z zapytanych uważa, że będzie ona dobra.

Pytanie 10

Często słyszymy, że mieszkańcy Krakowa mają już dość turystów i turystyki. Odpowiedzi na pytanie 10 zdają się jednak przeczyć tym opiniom. Ponad 84% ankietowanych jest zdania, że turystyka powinna stanowić jeden z filarów gospodarki miasta. Oczywiście trzeba dbać, aby w jak największym stopniu redukować jej negatywny wpływ na mieszkańców, szczególnie w centrum Krakowa. Ten temat także będzie przez nasz szczegółowo analizowany w jednej z kolejnych ankiet.

 

Tags: No tags

Comments are closed.