WhatsApp Image 2022-10-05 at 19.09.49

Podsumowanie wyników drugiej ankiety. Jakie są szanse i wyzwania otwartego Krakowa?

W lipcu rozpoczęliśmy drugi etap akcji „Kraków Przyszłości”, a co za tym idzie zaczęliśmy zachęcać mieszkańców do wypełnienia nowej ankiety konsultacyjnej. Nosiła ona tytuł „Szanse i wyzwania otwartego Krakowa” i skupiała się głównie na kwestia tolerancji, wielokulturowości, ale także sytuacji uchodźców, którzy przybyli do naszego miasta. Ankietę zbieraliśmy podczas kilkunastu spotkań w terenie oraz w formie online. Łącznie wypełniło ją 826 osób. Dziękujemy wszystkim, którzy ją wypełnili, ale także wszystkim członkom Platformy Obywatelskiej w Krakowie, którzy włączyli się w zbieranie ankiet. Dzisiaj prezentujemy jej wyniki oraz nową ankietę w ramach trzeciego etapu akcji „Kraków Przyszłości”.

Odpowiedź na pytanie pierwsze bardzo cieszy, pokazuje, że mieszkańcy Krakowa uważają miasto za tolerancyjne dla innych. Wskazało tak ponad 82% zapytanych, a tylko 7,5% uważa, że jest inaczej.

Odpowiedzi na drugie pytani także napawają optymizmem. Ok. 70% mieszkańców uznało, że każda sobą przyjeżdżająca do Krakowa powinna być tutaj zaakceptowana. Mieliśmy tego doskonały przykład w ostatnich miesiącach, kiedy do naszego miasta dotarło na stałe lub na chwilę kilkaset tysięcy uchodźców wojennych z Ukrainy. Mieszkańcy przyjęli Ich pod swoje dachy i okazali niezwykłą pomoc.

Z tymi wydarzeniami łączyło się pytanie trzecie, które dotyczyły polityki władz miasta w stosunku do uchodźców. Ponad 56% zapytanych uważa w pełni lub raczej uważa, że polityka ta jest dobra. Przeciwnego zdania było 14,3% osób. Czyli mieszkańcy zauważają starania i podjęte przez miasto działania w tym obszarze.

W kolejnym pytaniu staraliśmy się dowiedziecie czy należy rozszerzać tą pomoc np. przyznając uchodźcom prawo do wyrobienia karty mieszkańca. Zdanie ankietowanych w tym temacie nie jest jednoznaczne. Na „tak” było 44,3% ankietowanych, a przeciwko temu 32%. Wydaje się, że w tej sytuacji warto dalej rozmawiać, dyskutować, a przede wszystkim zachęcać, tych którzy postanowili zostać w Krakowie do jeszcze większej integracji.

Mieszkańcy odpowiadając na pytanie 3 zauważyli działania miasta w kwestii uchodźców, jednak zarówno działania Rządu jak i lokalne zdaniem pytanych nie byłyby wystarczające gdyby nie zaangażowanie wolontariuszy. Ponad 52% pytanych uważa, że to głównie na wolontariuszach opierała się pomoc uchodźcom. Trudno się z tym nie zgodzić pamiętając szczególnie pierwsze dni po wybuchu wojny kiedy mieszkańcy np. godzinami byli na Dworcu pomagając czy organizowali bardzo szybko liczne zbiórki darów.

Kraków od zawsze był uważany za miasto wielokulturowe, gdzie można było usłyszeć języki z całego świata. Wpływ na to miała na pewno nasza historia, liczne zabytki, ale także uniwersytety czy w ostatnich latach także rozwój międzynarodowego biznesu. Aż 76% zapytanych uważa, że ta wielokulturowość była i jest atutem Krakowa. Dlatego warto ją zapewne pielęgnować i kontynuować.

Jednak pytanie czy ta wielokulturowość powinna być jeszcze bardziej eksponowana w miejskiej przestrzeni np. z pomocą dodatkowych informacji miejskich czy tablic? Uważa tak 46,2% zapytanych. Jednak 30% uważa, że teraz jest wystarczająco. Nie ma więc jednoznacznego stanowiska.

Systemowa i długofalowa pomoc uchodźcom nie może opierać się tylko na zrywie serca i ofiarności mieszkańców i wolontariuszy, ale także nie powinna być zadaniem własnym samorządu. Podobnego zdania jest ponad 66% zapytanych, którzy uważają, że to Rząd powinien być za nią odpowiedzialny. Przeciwnie uważa tylko 14,6% mieszkańców.

Czasami można w przestrzeni publicznej usłyszeć zarzuty lub obawy związane z przyjazdem uchodźców do Krakowa. W pytaniu dziewiątym zapytaliśmy o opinię na ten temat w obszarze pracy. Ponad 47% ankietowanych uznało, ż obecność uchodźców nie powoduje negatywnych zmian na rynku pracy w naszym mieście, a przeciwnie uważa 24,1%. Czyli mieszkańcy nie obawiają się raczej, że z powodu uchodźców będą mieć problem ze znalezieniem czy utrzymaniem swojej pracy.

Mimo problemów demograficznych mieszkańcy uważają, że ich rozwiązaniem nie będzie przyjazd imigrantów. Takiego zdania jest ponad połowa pytanych, a jedynie 21,3% uważa odwrotnie. To pokazuje bardzo wyraźnie, że należy jeszcze mocniej stawiać na programy budujące dzietność np. finansowanie invitro i wsparcie dla rodzin.

Ostatnie pytanie podobnie jak pytanie 9 odnosiło się do pewnych stereotypów i zarzutów. Rozmawialiśmy z ankietowanymi o kwestii bezpieczeństwa. Odpowiedzi podzieliły się mniej więcej po równo. 39,5% uznało, że większa liczba imigrantów nie ma wpływu na poczucie bezpieczeństwa, 35,5% było innego zdania. Co ważne mówimy o poczuciu bezpieczeństwa, nie o realnych wskaźnikach wykroczeń i przestępstw. Widać jednak, że dla mieszkańców jest to temat bardzo istotny i wrażliwy.

Nowa ankiety w ramach akcji „Kraków Przyszłości” dotyczy przyszłości komunikacji w Krakowie. Zawiera pytania dotyczące m.in. Strefy Płatnego Parkowania, Strefy Czystego Transportu, komunikacji zbiorowej itp. Zachęcamy do jej wypełnienia tutaj.

Tags: No tags

Comments are closed.